https://region7.dost.gov.ph/wp-content/uploads/2021/05/INVITATION-TO-BID-MITHI-EQUIPMENT.pdf